УслугиИТ Консултации

ИТ Консултации

  • ОСНОВНИЯТ ФОКУС НА AV е насочен към информационни и комуникационни технологии и решения.
  • НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ широка гама от технически услуги и управление на ИТ проекти
  • НАШАТА ГЛАВНА ЦЕЛ е помощ на нашите клиенти в анализирането на техническите аспекти на техният бизнес и повлияването на стратегически решения свързани с ИТ.

Ако вие имате БРИЛЯНТНА БИЗНЕС ИДЕЯ и не сте сигурни как ДА ПОСТИГНЕТЕ ТОВА ОТ ТЕХНОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА, ние сме тук за да направим всичко това възможно.

Нашият екип има опит с клиенти в следните индустрии:

  • Финанси
  • IGaming
  • Интернет доставичици на услуги(Internet, Television and SMS Providers)
  • Hosting, Data Centre, Cloud Providers
  • Много малки, средни по размер и големи предприятия които имат системи в Дата Център среда.

Ние може да направим за вас оценка на технологичният риск по отношение на ИТ системите, миграция от една технология към друга, избор на доставчик на услуги или производител на технология, договорки с трети страни или мениджъмнт на ИТ проектите.