УслугиTechnology DomainsComputer Networks

Computer Networks

  • ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖИ: AV има опитни мрежови инженери, които могат да проектират ефективна и гъвкава мрежова инфраструктура, използвана за данни и телефония;
  • МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ: предлагаме администриране на вашата корпоративна компютърна мрежа, коeто би подобрилo  стабилността и сигурността на вашата инфраструктура;
  • КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ИЗБОР НА МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ: нашите експерти могат да ви насочат към най-добрите решения за вашата мрежа, която ще може да се използва за различен тип услуги, включващ пренос на данни, гласови услуги (телефония), безжични комуникации. Ние ще направим и правилен избор за вашата връзка с Интернет, според нуждите ви.
  • МРЕЖОВА АДМИНИСТРАЦИЯ: AV може да изгради и тества вашата локална кабелна мрежа в офиса. Разполагаме с всички необходими специалисти, от които се нуждаете за завършването на мрежови проект. Предлагаме поддръжка на вашата корпоративна мрежа, която да отговори на нуждите ви и да е съобразена с вашият бюджет;
  • МРЕЖОВА СИГУРНОСТ: нашите специалисти непрестанно се осведомяват и следят за новите заплахи в Интернет, за да могат да защитят вашия бизнес. Ние наблюдаваме и подобряваме вашите системи за сигурност ежедневно;
  • МРЕЖОВИ ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ: Advanced Vision предлага одит, който ще измери производителността на мрежата  или одит на съществуващата мрежова конфигурация;
  • ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА: анализ, планиране и конфигуриране на мрежата, съобразно типа мрежови трафик, който да позволи максимално използване на наличните мрежови ресурси.