УслугиTechnology DomainsSystem administration

System administration

СЪРВЪРИ (MICROSOFT и OPEN SOURCE PLATFORMS)

  • СТРАТЕГИЯ ПРИ ИЗБОР НА СЪРВЪР: ние ще изберем за вас Open Source или Microsoft продукти, които ще са най-удачната софтуерна платформа за вашите нужди;
  • ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СЪРВЪР: първоначално планиране, инсталация и тестване на нови мрежови услуги и приложения;
  • СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ СЪРВЪРИ: ние ще ви ориентираме в прилагането на най-добрите практики за мрежова и сървърна сигурност.
  • ПРОМЯНА НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР НА ВАШИТЕ СЪРВЪРИ: извеждане от експлоатация  на стария сървър и заменянето му с нов; подмяна на старата операционна система с по- нова и съществуващите приложения; трансформация към  виртуална среда.
  • СЪРВЪРНА АДМИНИСТРАЦИЯ: наблюдение и поддръжка на вашите системи; намиране на проблеми по мрежата, както и комуникацията с производителите на хардуер и софтуер при възникването на проблеми и бързото им отстраняване.