УслугиTechnology DomainsVOIP Technologies

VOIP Technologies

ТЕЛЕФОНИЯ - VOICE OVER IP УСЛУГИ (VOIP)

Независимо от размера на вашия бизнес, Advanced Vision може да ви помогне да се възползвате от комуникационни решения, които комбинират данни, глас и видео в едно. Така ще можете да  подобрите комуникацията във вашата организация, да намалите разходите за комуникация между служителите и опростите подръжката на вашата система, като оставите всичко на нас.

  • Advanced Vision ще ви даде СЪВЕТИ И НАСОКИ за вашият бизнес относно избора, поръчването и конфигурирането на IP базирана телефонна централа.
  • ОСИГУРЯВАНЕ ПОДДРЪЖКА И КОНФИГУРИРАНЕ на нужните функционалсти, които трябва да притежава една телефонна централа, съобразно специфичните нужди на всеки клиент.