УслугиTechnology DomainsStorage and Archive

Storage and Archive

АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ

Нашите системи за съхранение и архивиране на данни могат да помогнат за защита на критична за вашият бизнес информация в случай на повреда или бедствие.

  • ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕШЕНИЯ ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ: ще ви помогнем да направите правилния избор, ще поръчаме за вас оборудването и софтуера и ще конфигурираме вашата система.
  • УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИРАНЕТО НА ДАННИТЕ: ще ви помогнем да създадете фирмената си политика и процедурите, свързани със съхранението на фирмената информация. С наблюдение и известяване ще  предотвратим загубата на данни. Ако повредата е неизбежна, то ще направим нужното да възстановим всичко от поддържашите ви системи.